ΝΕΑ - Blog

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Η-ΔΜ δικαιώνει τους «Ορίζοντες Ηπείρου». Η Περιφέρεια οφείλει να ανταποκριθεί

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ο ελεγκτής των αποφάσεων των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα πληρέστερης και πιο τεκμηριωμένης συζήτησης επί θεμάτων περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού ενδιαφέροντος που επεσήμαναν προ ημερών οι «Ορίζοντες Ηπείρου».

Προ δύο εβδομάδων πιο συγκεκριμένα, απευθύναμε επιστολές προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Η-ΔΜ και προς την πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Στ. Μπραΐμη – Μπότση, με τις οποίες ζητήσαμε να κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος οι γνωματεύσεις των Φορέων Διαχείρισης όταν συζητούνται θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους αλλά και να παρίστανται αν είναι δυνατόν, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να τεκμηριώνουν τις γνωματεύσεις τους αλλά και να φωτίζουν σημεία σε σχέση με το περιβαλλοντικό ή κοινωνικό όφελος ή τον αντίκτυπο αντίστοιχα προωθούμενων επενδυτικών σχεδίων και λοιπών αιτημάτων για γνωμοδοτήσεις.

Με την απάντησή της στην επιστολή μας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Η-ΔΜ δικαιώνει απόλυτα την πρόταση των «Οριζόντων Ηπείρου», όπως γίνεται σαφές από το επισυναπτόμενο έγγραφο (λέει μεταξύ άλλων η απάντηση: «Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης, της Διαφάνειας, της πλήρους και σαφούς ενημέρωσης των Συλλογικών Οργάνων Δήμων και Περιφερειών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται καθυστερήσεις, δύναται να αποστείλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτήσεις φορέων, εφόσον ζητηθούν, ενώ για ιδιαίτερα σημαντικά θέματα θα ήταν δυνατή, εφόσον ζητηθεί, και η παρουσία στελεχών των αρμόδιών υπηρεσιών μας»).

Τώρα πλέον, καλείται η διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου να αξιοποιήσει τη διαθεσιμότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η-ΔΜ και να βελτιώσει από την επόμενη κιόλας συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, το επίπεδο διαλόγου και ενημέρωσης των περιφερειακών συμβούλων πλειοψηφίας και μειοψηφίας.

Επισυνάπτεται η επίσημη απάντηση